Kontakta en bandtransportör och få hjälp med rullbanor

Hurdan rullbana önskar ni? Att förflytta föremål, lätta som tunga, blir enklare med hjälp! Förutom att det besparar ryggen en massa besvär blir arbetet också effektivare. Det finns en stor mängd olika sorters rullbanor som passar oberoende industri och produkter.

Via en bandtransportör kan man finna både drivna och odrivna rulllbanor, transportörer och vinkeltransportörer, nivåförflyttningar, av- och påplock standardmaskiner, bandningslinor och transfervagnar. Allt för att underlätta på arbetsplatsen och för arbetskraften.
Oavsett om man ämnar förflytta stora och tunga stockar eller mindre och lättare pappkartonger blir det enklare med rullbanor. Vissa banor gör sig bättre manuellt drivna medan andra gärna får drivas av egen kraft.

Allt beror på vilka behov som finns på företaget och vad man i så fall ämnar beställa från en bandtransportör. Det bästa är att sätta sig ner tillsammans med transportören och diskutera fram behoven!

Bandtransportören som lyfter fram behoven.

Att diskutera fram en lösning tillsammans med leverantören gör att man kan få behov tillgodosedda och upptäckta, som man kanske inte tänkte på tidigare. Med andra ord lyfts behoven, som ni kanske inte visste att ni hade, fram på ett bra sätt!

För att få den allra bästa lösningen framtagen görs till att börja med en behovsanalys. I nästa steg presenteras 3D-skisser där man får en visuell upplevelse av hur det skulle kunna komma att se ut. Efter detta sker utveckling, tillverkning, installation och utbildning samt dokumentation. En smidig och säker process som ger trygghet från början till slut.

Underlätta på arbetsplatsen – diskutera fram och beställ delar eller kompletta system av transportörer eller rullbanor. Med smidiga och enkla lösningar kan man både få mer gjort och spara in pengar i produktionen!