Lägg tid och pengar på besiktning av hus i Stockholm

Den extremt pressade bostadssituationen, främst i Stockholm, men även runt om i landet gör att man inblanda kan lockas till snabba affärer. Men är du på väg att göra ett av ditt livs största investering, glöm då inte att boka besiktning av hus i Stockholm. Görs inte detta finns det en överhängande riska att husköpet blir en mardröm. Var noga med att undersöka vad det är som ingår när du gör en bokning, för mer information om din besiktningsman hus pris.

En besiktning av hus innebär att en oberoende person genomför en kontroll av objektet för att hitta eventuella dolda fel och för att se att det som angivits under en försäljning verkligen stämmer. Detta blir som en garanti för både säljare och köpare och ska förhindra att det uppstår tvister längre fram när köparen bott in sig i huset och hittar saker man inte såg under själva hus visningen. Generellt är det köparen som har mest krav på sig att kontrollera objektet innan köp, därför bör man som köpare låta besikta huset man är intresserad av.

Ha ett helhets perspektiv under besiktningar av bostäder.

Var noga med att kontrollera vad det är som besiktningsmannen går igenom på huset och vad han/hon är skyldig att meddela köpare. Vissa punkter så som fuktmätning och kontroll av radonhalt. Skulle en inspektör springa på ett fel som denne inte behöver kolla, behöver man heller inte protokollföra det. Att göra en besiktning av hus innan köp borde vara en självklarhet, men du som köpare måste ändå vara mycket vaksam.

Besiktningsmannen behöver nämligen inte heller meddela om det finns något elfel, upptäcks detta efter köp, täcks det inte heller av dolda felförsäkring. Innan besiktningen av huset sker bör man även kolla vad det är som gäller med ens försäkringsbolag, dubbelkolla allting för att slippa få otrevliga överraskningar längre fram.